Proiect

”Eco-voluntariat în penitenciare” este un proiect care promovează beneficiile voluntariatului pentru mediu în rândul persoanelor private de libertate din Penitenciarul Craiova, Penitenciarul pentru Minori şi Tineri Craiova precum şi al comunităţilor din Craiova şi Işalniţa. În cadrul acestui proiect, vom selecta 100 de persoane private de libertate şi 20 de voluntari din rândul comunităţii locale şi, cu sprijinul lor, vom implementa cinci programe de voluntariat pentru mediu în penitenciare.

Obiectivul proiectului

Credem că fiecare individ, indiferent de statutul său social, merită o şansă să-şi descopere şi valorifice potenţialul, abilităţile şi rolul în cadrul societăţii din care face parte. Ne propunem astfel să oferim un cadru în care toţi participanţii să înţeleagă cu adevărat valoarea cetăţeniei active şi avantajele acesteia atât la nivel personal, cât şi social. Încurajând iniţiativele în domeniul voluntariatului pentru mediu, dorim să creăm mecanisme care să faciliteze dialogul şi cooperarea între membrii comunităţii şi persoanele private de libertate în scopul reintegrării după punerea în libertate a acestora din urmă.

Programele implementate vor stimula implicarea, ca voluntari, a locuitorilor din Işalniţa şi a persoanelor private de libertate în proiecte de mediu în beneficiul localnicilor şi a instituţiilor care funcţionează în comunitate. De asemenea, vom urmări inițierea de practici sustenabile în domeniul protecţiei mediului, atât în comunitate, cât şi în instituţiile penitenciare, un prim rezultat direct fiind implementarea unui sistem de colectare selectivă şi acţiuni de îmbunătăţiri funciare şi peisagistice de care vor beneficia aproximativ 1.505 de persoane private de libertate şi 600 de angajaţi ai penitenciarelor.