Fondul ONG

fondul ong logoSusţinerea societăţii civile se numără printre priorităţile cheie ale granturilor Spaţiului Economic European (SEE) şi norvegiene 2009-2014, finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, aşa cum se precizează în Memorandum-ul de Înţelegere privind implementarea acestui mecanism de finanţare.

Obiectivul general al Fondului ONG în România este “Consolidarea dezvoltării societăţii civile  şi creşterea contribuţiei la justiţia socială, democraţie şi dezvoltare sustenabilă” şi va contribui la obiectivele generale ale Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) de a reduce disparităţile economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi de a întări relaţiile bilaterale între România şi statele donatoare Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.

Operatorul Fondului ONG în Romania este Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, împreună cu partenerii săi, Fundaţia pentru Parteneriat şi Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi.