100 de persoane private de libertate din Craiova, instruite prin proiectul ”Eco-voluntariat în penitenciare”

Asociaţia MaiMultVerde, Penitenciarul Craiova, Penitenciarul pentru Minori şi Tineri, Federația VOLUM şi Primăria Işalniţa desfășoară proiectul ”Eco-voluntariat în penitenciare”, în perioada 2014-2015 în Craiova. În cadrul acestui proiect, 100 de persoane private de libertate din Penitenciarul Craiova au fost instruite în domeniile eco-antreprenoriat, management forestier responsabil și horticultură, energii alternative, conservarea biodiversității și managementul deșeurilor. Proiectul ”Eco-voluntariat în penitenciare” este finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

”Eco-voluntariat în penitenciare” este un proiect care promovează beneficiile voluntariatului pentru mediu în rândul persoanelor private de libertate din Penitenciarul Craiova şi Penitenciarul pentru Minori şi Tineri, precum şi în rândul comunităţilor din Craiova şi Işalniţa. În cadrul proiectului, cu sprijinul Federaţiei Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România (VOLUM), au fost selectate 100 de persoane private de libertate din Penitenciarul Craiova şi din Penitenciarul pentru Minori şi Tineri şi 20 de voluntari din rândul comunităţii locale, care au coordonat activitățile în care au fost implicate persoanele private de libertate.

   
Cu sprijinul unor experți, voluntarii selecționați au organizat sesiuni de instruire și workshop-uri în cele două penitenciare, cu scopul de a oferi participanților diverse informații care le-ar putea ajuta să-și dezvolte aptitudini noi, necesare reintegrării în comunitate după eliberare, dar și dezvoltării unor proiecte de mediu în penitenciare. Temele acestor sesiuni de instruire au fost:

  • eco-antreprenoriat – instruirea persoanelor private de libertate în domeniul agriculturii ecologice, al managementului de proiect și al formării rețelelor de mici fermieri și meșteșugari. În urma dobândirii acestor cunoștințe, participanții vor realiza un business-plan pentru a afla care sunt resursele necesare pentru înființarea unei sere (în care se vor cultiva fructe și legume) și a unei livezi în cadrul penitenciarului după încheierea proiectului. Sera și livada vor asigura, în viitor, o parte din hrana persoanelor private de libertate.
  • management forestier responsabil şi horticultură – instruirea persoanelor private de libertate în domeniul gospodăririi responsabile a pădurilor și valorificării sustenabile a resurselor de care dispune Penitenciarul Craiova. În cadrul proiectului, în lunile care urmează, participanții vor înființa o pepinieră de salcâm, vor desfășura o acţiune de plantare pe un teren oferit de Primăria Işalniţa și vor amenaja un spaţiu verde și un teren de sport în penitenciar.
  • energii alternative – dobândirea cunoştinţelor necesare implementării unor proiecte de eficiență energetică în penitenciare și reducere a amprentei de carbon. Cu ajutorul informațiilor din domeniul eco-antreprenoriatului, participanții vor încerca să identifice surse de finanțare adecvate pentru realizarea acestor proiecte.
  • conservarea biodiversităţii – familiarizarea a şase persoane lipsite de libertate din Penitenciarul pentru Minori şi Tineri Craiova cu schimbările climatice şi degradarea habitatelor ca urmare a activităţilor antropice. Instruirea s-a făcut în cadrului unui stagiu de cercetare de 20 de zile realizat la Centrul de Cercetare ”Conservarea și valorificarea resurselor ecologice” din cadrul Universității din Craiova.
  • implementarea colectării selective în unităţile penitenciare şi valorificarea deşeurilor în cele două penitenciare vizate de proiect. În urma sesiunii de instruire, Penitenciarul Craiova a fost dotat cu containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor, amplasate în punctele cheie ale instituției, și cu o bandă de sortare. Această activitate are drept rezultat reducerea amprentei de carbon a instituției, responsabilizarea persoanelor private de libertate și respectarea obligației legale a penitenciarului de a colecta selectiv.

Am învăţat lucruri despre care nu ştiam: ocrotirea plantelor, energia solară, specii pe cale de dispariţie, plantarea pomilor, selectarea deşeurilor, nevoia de a avea grijă de mediul înconjurător. Au fost informaţii noi, pe care altfel nu cred că le puteam afla şi sunt bucuros că am putut participa la aceste activităţi. Faptul că am ieşit şi în afară şi am participat la activităţi cu alţi tineri a fost un prilej prin care am arătat că şi noi vrem să facem lucruri bune. Am discutat cu mai mulţi tineri din afară şi chiar am reuşit să facem lucruri frumoase împreună. Cred că tot ce am aflat îmi va fi de folos în viitor atât pentru mine, cât şi pentru cei din jurul meu. Am povestit şi colegilor mei despre aceste activităţi. Cred că o să fiu mai atent cu natura şi de acum încolo voi fi mai atent unde arunc gunoiul. – Simescu Ciprian Ionuţ, 19 ani, Penitenciarul pentru Minori și Tineri Craiova

Activitățile proiectului au îmbinat într-un mod fericit instruirea teoretică în problematica protecției mediului cu activitățile practice, rezultatul final fiind adoptarea de către instituție a unui set de practici sustenabile de mediu în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor, folosirea energiile alternative etc. În perioada următoare persoanele private de libertate care au fost selectate ca voluntari în cadrul proiectului își vor aduce contribuția la realizarea activității de împădurire, a unui teren de sport și a unor spații verzi care să fie puse la dispoziția persoanelor private de libertate și a angajaților penitenciarelor partenere. – Adrian Cristian Becheanu, Directorul Penitenciarului Craiova

Despre ”Eco-voluntariat în penitenciare”

Proiectul ”Eco-voluntariat în penitenciare” are ca obiectiv principal implicarea, ca voluntari, a persoanelor private de libertate, dar şi a locuitorilor din Işalniţa şi Craiova în proiecte de mediu în beneficiul localnicilor şi a instituţiilor care funcţionează în comunitate. De asemenea, se urmăreşte iniţierea de practici sustenabile în domeniul protecţiei mediului în instituţiile penitenciare, de care vor beneficia aproximativ 1.505 de persoane private de libertate şi 600 de angajaţi ai penitenciarelor, dar și în comunitate.

Partenerii proiectului sunt Asociaţia MaiMultVerde, Penitenciarul Craiova, Penitenciarul pentru Minori şi Tineri, Federaţia VOLUM şi Primăria Işalniţa. Partenerii proiectului îşi propun să ofere un cadru în care toţi participanţii să înţeleagă cu adevărat valoarea cetăţeniei active şi avantajele acesteia atât la nivel personal, cât şi social. Încurajând iniţiativele în domeniul voluntariatului pentru mediu, se doreşte crearea unor mecanisme care să faciliteze dialogul şi cooperarea între membrii comunităţii şi persoanele private de libertate în scopul reintegrării după punerea în libertate a acestora din urmă.

Perioada de desfăşurare a proiectului este de 15 luni, august 2014-octombrie 2015. Proiectul ”Eco-voluntariat în penitenciare” este finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România cu suma de 66.057 euro. Mai multe informaţii despre proiect pot fi găsite pe www.penitenciareverzi.ro, iar despre granturile SEE 2009-2014 pe www.eeagrants.org.