Asociaţia MaiMultVerde lansează proiectul “Eco-voluntariat în penitenciare”

Miercuri, 22 octombrie 2014, Asociaţia MaiMultVerde, Penitenciarul Craiova, Penitenciarul pentru Minori şi Tineri şi Primăria Işalniţa au lansat proiectul ”Eco-voluntariat în penitenciare” în cadrul unei conferinţe organizate în Craiova. La conferinţă au participat:

  • Doru Mitrana, directorul Asociaţiei MaiMultVerde
  • comisar şef Adrian Cristian Becheanu, directorul Penitenciarului Craiova
  • comisar-şef Raluca Ţîrcă, director-adjunct Educaţie şi Intervenţie Psihosocială
  • comisar şef Viorel Najap, director Penitenciar de Minori şi Tineri Craiova
  • Ovidiu Flori, primarul comunei Işalniţa.

Proiectul ”Eco-voluntariat în penitenciare” este finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

”Eco-voluntariat în penitenciare” este un proiect care promovează beneficiile voluntariatului pentru mediu în rândul persoanelor private de libertate din Penitenciarul Craiova şi Penitenciarul pentru Minori şi Tineri, precum şi în rândul comunităţilor din Craiova şi Işalniţa. Partenerii proiectului sunt Asociaţia MaiMultVerde, Penitenciarul Craiova, Penitenciarul pentru Minori şi Tineri, Federaţia VOLUM şi Primăria Işalniţa.

În cadrul acestui proiect, cu sprijinul Federaţiei VOLUM (Federaţia Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România), vor fi selectate 100 de persoane private de libertate din Penitenciarul Craiova şi din Penitenciarul pentru Minori şi Tineri şi 20 de voluntari din rândul comunităţii locale şi vor fi implementate cinci programe de voluntariat pentru mediu în penitenciare. Aceste programe sunt:

  1. eco-antreprenoriat (instruirea persoanelor private de libertate în domeniul agriculturii ecologice în scopul înfiinţării unei sere şi a unei livezi în cadrul penitenciarului)
  2. management forestier responsabil şi horticultură (instruirea persoanelor private de libertate în scopul gospodăririi responsabile a pădurilor, înfiinţarea unei pepiniere de salcâm, realizarea unei acţiuni de plantare pe un teren oferit de Primăria Işalniţa, amenajarea unui spaţiu verde în penitenciar)
  3. energii alternative (dobândirea cunoştinţelor necesare implementării unor proiecte de reducere a amprentei de carbon în cadrul penitenciarelor)
  4. conservarea biodiversităţii (familiarizarea a şase persoane lipsite de libertate din Penitenciarul pentru Minori şi Tineri Craiova cu schimbările climatice şi degradarea habitatelor ca urmare a activităţilor antropice)
  5. implementarea colectării selective în unităţile penitenciare şi valorificarea deşeurilor în cele două penitenciare vizate de proiect

Proiectul ”Eco-voluntariat în penitenciare” are ca obiectiv principal implicarea, ca voluntari, a persoanelor private de libertate, dar şi a locuitorilor din Işalniţa şi Craiova în proiecte de mediu în beneficiul localnicilor şi a instituţiilor care funcţionează în comunitate. De asemenea, se urmăreşte iniţierea de practici sustenabile în domeniul protecţiei mediului atât în comunitate, cât şi în instituţiile penitenciare, un prim rezultat direct fiind implementarea unui sistem de colectare selectivă şi acţiuni de îmbunătăţiri funciare şi peisagistice de care vor beneficia aproximativ 1.505 de persoane private de libertate şi 600 de angajaţi ai penitenciarelor.

Partenerii proiectului îşi propun să ofere un cadru în care toţi participanţii să înţeleagă cu adevărat valoarea cetăţeniei active şi avantajele acesteia atât la nivel personal, cât şi social. Încurajând iniţiativele în domeniul voluntariatului pentru mediu, se doreşte crearea unor mecanisme care să faciliteze dialogul şi cooperarea între membrii comunităţii şi persoanele private de libertate în scopul reintegrării după punerea în libertate a acestora din urmă.

”De cele mai multe ori, privarea de libertate, chiar şi pe perioadă limitată, atrage după sine un stigmat pe perioadă nedeterminată. Adesea ne vine greu să acordăm cu adevărat a doua şansă. Natura este mai iertătoare, de aceea este cadrul perfect pentru a (re)descoperi puterea faptelor bune. Chiar şi cei care în trecut au greşit sunt capabili de fapte bune, voluntare, pentru natură, iar pentru toţi ceilalţi fapta bună poate reprezentarea reprimirea în comunitate. Acesta este mesajul pe care încercăm să îl transmitem prin intermediul acestui proiect, unic de felul lui în România”, a declaratDoru Mitrana, directorul Asociaţiei MaiMultVerde.

”Activitățile proiectului vin să sporească eforturile noastre de consolidare a relației penitenciarelor cu comunitatea locală.Instituția penitenciară își dorește să fie partener al comunității, să fie implicată în găsirea de soluții  la problemele acute ale acesteia”, a declarat comisar şef Adrian Cristian Becheanu, director Penitenciarul Craiova.

”Dincolo de toate, meseria noastră este să educăm omul, personalitatea și acum responsabilitatea. Prin acest proiect educăm responsabilitatea moștenirii pe care fiecare din noi o lăsăm generațiilor viitoare, convinși fiind că noi și urmașii noștri avem dreptul să trăim o viață sănătoasă într-un mediu sănătos. Apreciez că prin acest proiect sistemul penitenciar din România demonstrează, la rândul său, că își asumă un rol activ de partener social, interesat de siguranța și securitatea societății și a mediului, în egală măsură”, a declarat comisar şef Viorel Najap, director Penitenciar de Minori şi Tineri Craiova.

Perioada de desfăşurare a proiectului este de 10 luni, august 2014-mai 2015. Proiectul ”Eco-voluntariat în penitenciare” este finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România cu suma de 66.057 euro. Mai multe informaţii depsre proiect pot fi găsite pe www.penitenciareverzi.ro, iar despre granturile SEE 2009-2014 pewww.eeagrants.org.